2.4 VISS XML resursu kataloga saskarne

VISS XML resursu katalogs ir atrodams VISS portālā (https://viss.gov.lv/), izvēloties galvenajā izvēlnē Resursi >> XML Katalogs. Jaunas XML shēmas lejupielāde katalogā ir iespējama tikai pēc tās reģistrācijas, saņemot privilēģiju „XML shēmas uzturētājs”. Iestādes un lietotāja reģistrācijas forma ir pieejama VISS portālā tiešsaistes režīmā.

XML resursu tipi

VISS XML resursu katalogs nodrošina dažādu resursu grupu uzturēšanu:

 • XML – parastie XML ziņojumi un dokumenti, kas varētu kalpot par konkrētas XML shēmas piemēriem utt
 • XSLT – XML ziņojumu transformācijas:
  • “IVIS transformācija” - šis transformācijas tips tiek nodrošināts saderībai ar VISS XML resursu kataloga iepriekšējo versiju, jaunajām transformācijām jālieto "XSLT2.0 transformācija", "XSLT3.0 transformācija" vai “Cita transformācija” tipi;
  • “XSLT2.0 transformācija” – uz XSLT 2.0 standarta bāzētā transformācija;
  • “XSLT3.0 transformācija” – uz XSLT 3.0 standarta bāzētā transformācija (lieliem apjomiem);
  • “Cita transformācija” – XSLT 1.0 un 1.1 transformācijas.
 • WSDL – tīmekļa pakalpes apraksts;
 • XSD – XML shēmas, izšķir vairākus XML shēmas tipus:
  • "IVIS XML shēma” – šī vadlīniju pamata priekšmets, savukārt parasti dalās:
   • arhitektūras XML shēmas – persona, adrese, juridiskā persona, identifikatori, kontaktinformācija un citas, kas apraksta plaši lietojamas entītijas un datu objektus un, kas parasti ir atkal izmantojamas citās XML shēmās;
   • lietojumu XML shēmas – XML shēmas, kas orientētas uz konkrēto biznesa uzdevumu;
   • e-pakalpojumu XML shēmas – speciāls XML shēmas veids, kas nodrošina VISS e-pakalpojumu darbību un parasti arī tiek mantots no e-pakalpojuma aploksnes XML shēmas.
  • “HL7 XML schema” – uz e-veselības HL7 standarta bāzētas XML shēmas, skat. Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana. E-veselības ziņojumapmaiņā izmantojamo datu struktūru standarts. NVD.STD.HL7.
  • “Cita XML shēma” – citas, nesavietojamas ar esošām vadlīnijām, XML shēmas.