Autentifikācija

 

No 31.12.2020. tiks slēgti Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi VISS portālā:

* Uzņēmuma reģistra izziņa par juridisko personu
* Uzņēmumu reģistra izziņa par fiziskas personas maksātspējas reģistra datiem
* Uzņēmumu reģistra izziņa par komercķīlu reģistra datiem
* Uzņēmumu reģistra izziņa par laulāto mantisko attiecību reģistra datiem