Autentifikācija

 

Informējam, ka VISS datu apmaiņas infrastruktūra, kurā ir izmitināts IS servisu katalogs un Pieprasījumu serviss (https://lvp.viss.gov.lv/VISS.ISSK/), ir izslēgšanas procesā līdz 2023.gada 31.decembrim.

 

Tā vietā aicinām izmantot API pārvaldnieka risinājumu, kas nodrošina iespēju VISS infrastruktūrā centralizēti izveidot un publicēt REST API un SOAP servisus. Ar API Pārvaldnieka tehnisko informāciju un sadarbības procedūrām iespējams iepazīties: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Produkti/API-parvaldnieks

Aicinām iepazīties ar API Pārvaldniekā reģistrēto servisu sarakstu: https://api.viss.gov.lv/devportal/home

 

XML resursu katalogs un Klasifikatoru katalogs turpinās darbību pēc 2023.gada 31.decembrim un netiks slēgti.