Autentifikācija

 

Informējam, ka 27.10.2023. ir apturēta pakalpojumu aprakstu ievades un aktualizēšanas iespēja VISS Publisko pakalpojumu katalogā PPK, kā arī IKTR datu ievade VISS sadaļā VIRSIS. Vairāk informācijas par turpmāko darbu ar PPK tiks sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas apmācībās, kas notiks 30.-31.10.2023.

 

Informējam, ka VISS datu apmaiņas infrastruktūra, kurā ir izmitināts IS servisu katalogs un Pieprasījumu serviss (https://lvp.viss.gov.lv/VISS.ISSK/), ir izslēgšanas procesā līdz 2023.gada 31.decembrim.

 

Tā vietā aicinām izmantot API pārvaldnieka risinājumu, kas nodrošina iespēju VISS infrastruktūrā centralizēti izveidot un publicēt REST API un SOAP servisus. Ar API Pārvaldnieka tehnisko informāciju un sadarbības procedūrām iespējams iepazīties: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Produkti/API-parvaldnieks

Aicinām iepazīties ar API Pārvaldniekā reģistrēto servisu sarakstu: https://api.viss.gov.lv/devportal/home

 

XML resursu katalogs un Klasifikatoru katalogs turpinās darbību pēc 2023.gada 31.decembrim un netiks slēgti.