2.1 Jaunas XML shēmas izstrāde

Jaunas XML shēmas izstrādes soļi:

  1. Veidojot jaunu XML shēmu vai shēmas hierarhiju, tās izstrādātājam ir jāveic shēmas darbības apgabala analīze, t.sk., jāsavāc visa tehniskā informācija par uzdevumu, jāizveido sākotnējais datu modelis, jānosaka iespējamie XML shēmas elementi un atribūti, ja nepieciešams jādefinē dienesta lauki un XML shēmas.
  2. Kad visa sākotnējā informācija par veidojamo shēmu ir savākta, nākamais solis ir līdzīgu XML shēmu meklēšana VISS XML shēmu katalogā (https://ivis.eps.gov.lv/RC.WebApp/) pēc atslēgvārdiem vai kategorijām, izmantojot XML shēmas kataloga meklēšanas saskarni (skat. Arhitektūras XML shēma) – pilnteksta vai strukturēto (skat.  attēlā). XML shēmu katalogs garantē, ka visas katalogā ievietotās XML shēmas būs pieejamas tiešsaistē un netiks izdzēstas vai pārvietotas citā vietā. Ja nepieciešamā vai tai līdzīgā XML shēma (hierarhija) ir atrasta, tad to būtu iespējams izmantot tieši.

Pilnteksta XML shēmas meklēšanas saskarne

  1. Bet pastāv liela varbūtība (piemēram, kad mainās datu glabāšanas struktūra, datu formāts utml.), ka esošo shēmu izmantot tieši nevar, un izstrādātāja uzdevums tad būs, ņemot esošo shēmu (hierarhiju) par pamatu, veidot jaunu. Izstrādājot jauno XML shēmu, svarīgi atkal izmantot jau esošās arhitektūras shēmas, piemēram, personas kods, VISS URN, adresi vai citus (skat. Arhitektūras XML shēma).
  2. Pēc shēmas sākotnējās versijas izstrādes jāveic tās ievietošana XML shēmu katalogā (skat. Jaunas XML shēmas ievietošana un publicēšana).