3.3.2 Versiju piešķiršana shēmām

Ieteikuma numurs

SK-02

Ieteikuma būtība

Atbilstoši W3C praksei shēmas ir jāveido ar versijas numuru, izmantojot schema elementa version atribūtu. Šī versija tiek pievienota visām komponentēm, kuras ir definētas shēmas dokumentā. s.

Paskaidrojums

Shēmu versiju norāde ir lietderīga un ļauj pasargāt no problēmām, kuras var izraisīt cilvēki, kuri gadījuma pēc strādā ar nepareizu shēmas versiju.

Vairumā gadījumu ir pietiekami versiju apzīmēt, izmantojot version atribūtu. Kaut gan ir gadījumi, kad gatavam XML dokumentam ir grūti noteikt, kuras versijas shēmas dokumentu izmantot. Tādējādi, piešķirot versiju vārdtelpām, tiek nodrošināts, ka specifiskās komponentes versija ir nepārprotama.

Piemēri

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema

xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" targetNamespace="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"

version="1.0" id="Identification.xsd">

  ...

</xs:schema>