3.1.3 Datu modelis, nevis formas

Ieteikuma numurs

AR-03

Ieteikuma būtība

XML shēmām ir jāmodelē pamata dati, kas lietojumam nepieciešami vairāk nekā eksistējošās formas (veidlapas), eksistējošie ziņojumu apmaiņas formāti vai jāatkārto esošās relāciju datu tabulas struktūras. Lai gan eksistējošās formas un ziņojumu formāti bieži noder, kā labi shēmu veidošanas sākumpunkti, tie nevar dominēt fināla XML shēmas vai XML shēmas hierarhijas projektējumā.

Obligātums

Vēlams


Paskaidrojums

Tam ir trīs iemesli:

  • labi projektēta forma (veidlapa) ir paredzēta lietošanai uz papīra, nevis datora ekrānā, līdz ar to, eksistējošam apmaiņas ziņojuma formātam varētu būt vai arī nebūt iespējams precīzi izpildīt informācijas prasības;
  • XML shēmas projektējumu nepieciešams veidot, ņemot vērā e-pakalpojumu informācijas, biznesa un darbības modeļus, nevis konkrēta procesa vai sistēmas prasības.
  • Pareizi uzprojektēta XML shēma (hierarhija) nodrošina hierarhisko tipu lietošanu: Structure1 ietver sarakstu ar Structure2, kas savukārt varētu ietvert Structure3 utt. Šajā gadījumā Structure1, Structure2, Structure3 reprezentē attiecīgās datu entītijas, bet kopumā hierarhija apraksta lietojumapgabalu.