3.3.11 XML shēmu mantošana

Ieteikuma numurs

SK-11

Ieteikuma būtība

Ja pastāvošā definīcija neatbilst konkrētām prasībām, tad var izmantot XML shēmas mantošanas mehānismu, lai definētu jaunu datu tipu, kas lielā mērā bāzēts uz kāda jau eksistējoša datu tipa.

Dažos gadījumos datu tips satur visas atļautās vērtības vai definē standartizēto datu formātu (piemēram, pasta indekss). Šādā gadījumā mantošana jālieto vienīgi, lai ierobežotu sākotnējo datu tipu (piemēram, visas pasta nodaļas, kas ir reģistrētas Rīgas rajonā). Citiem vārdiem, jāpārliecinās, ka modificētais datu tips ir pilnīgi savietojams ar bāzes tipu.

Obligātums

Vēlams

Paskaidrojums

Mantošanas mehānisms atļauj atvasināt jaunus tipus, kuri lietotājiem būs nepārprotami un dos iespēju identificēt atkarības starp definīcijām.

Ir četri mantošanas tipi, izmantojot extension un restriction. Tie ir:

  • vienkāršā datu tipa ierobežošana;
  • vienkāršā datu tipa paplašināšana (lai izveidotu sarežģītu tipu);
  • kompleksā datu tipa ierobežošana;
  • kompleksā datu tipa paplašināšana.
Jāatceras, ja tiek ierobežots kompleksais tips, XML shēmas sintakse divkāršo pamattipa pilno definīciju. Tas var radīt grūtības, lai identificētu atvasinātam tipam nepieciešamās izmaiņas, ja bāzes tips ir mainīts. Šajā nolūkā, kompleksā datu tipa ierobežošanai jāpiemēro stingra pārraudzība.