3.3.12 Elementu datu saturs

Ieteikuma numurs

SK-12

Ieteikuma būtība

Neobligātie elementi, kuri ir izveidoti, lai ietvertu saturu, nevar būt tukši. Shēmai jānodrošina, lai elementi vai nu nav, vai ir aizpildīti.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Neobligāto elementu gadījumā, datu tukšumu varētu izteikt, izlaižot elementu no XML dokumenta. Dažreiz vienkāršāk ir elementu atstāt tukšu, nekā to izlaist, piemēram, ja viena un tā pati procedūra tiek izmantota aizpildītam un tukšam vienumam, kas ir daudz vieglāk no implementācijas viedokļa. Tomēr tas nav primārais mērķis, daudz svarīgāk ir sadarbspējas slāni (t.i., XML dokumentus) saglabāt tīru un kodolīgu. No otras puses, arī klātesošie neobligātie elementi aizņem sistēmas resursus.