3.3.7 Globālās definīcijas

Ieteikuma numurs

SK-07

Ieteikuma būtība

Shēmas dokumentiem jānodrošina, lai globāli pieejamas būtu komponentes definīcijas, kuras:

  • tiek atkārtoti lietotas shēmas iekšienē;
  • ir pieejamas atkārtotai lietošanai citās shēmās vai
  • ir paredzēts izmantot par cita XML dokumenta elementu.
Parasti šādi tipi tiek izpausti ar elementu palīdzību.

Obligātums

Vēlams

Paskaidrojums

Galvenais šādas pieejas iemesls ir ierobežot izmaiņas efektu. Ja tiek atstātas lokālas komponenšu definīcijas, ir viegli kontrolēt, kas vēl izmanto šīs definīcijas, un, tādējādi, ierobežot izmaiņu ietekmi.