3.3.15 Saraksti

Ieteikuma numurs

SK-15

Ieteikuma būtība

Veidojot saraksta tipus un elementus, sarakstā pieļaujamais elementu skaits tiek definēts xs:sequence sekcijā.

Obligātums

Vēlama

Paskaidrojums

Sarakstā pieļaujamo elementu skaitu ir iespējams noteikt ar diviem paņēmieniem, turklāt ģenerētais XML fragments nemainās. Pirmais – sarakstā pieļaujamo elementu skaitu definē xs:sequence sekcijā (skat. attēlu), otrais – sarakstā pieļaujamo elementu skaitu definēt apakšējā elementā (skat. attēlu).

 

Pieļaujamais elementu skaits tiek definēts xs:sequence sekcijā 


Piemēri

Pieļaujams elementu skaits tiek definēts xs:sequence sekcijā:

<xs:complexType name="ItemListStructure">

      <xs:sequence maxOccurs="unbounded">

            <xs:element name="Item" type="xs:string"/>

      </xs:sequence>

</xs:complexType>