3.6.2 XML shēmas metadatu elementi

Šajā sadaļā ir aprakstīti metadatu elementi, kas tiek pielietoti XML shēmas aprakstam. Papildinformācija par visiem minētiem metadatu elementiem ir pieejama Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standartā (URN:IVIS:100001:DOC-RCM-META). Konkrēta elementa apraksts ir dots tabulā pēc šādas shēmas:

  • metadatu elementa nosaukums;
  • minimālais/ maksimālais reprezentējamo elementu skaits. Minimālai vērtībai parasti atbilst vērtības „0” vai „1”; maksimālai vērtībai parasti atbilst vērtība „1” vai neierobežots daudzums;
  • kodēšanas shēma, kura definē elementam pieejamās vērtības;
  • metadatu elementu pielietojuma komentāri XML shēmas aprakstam;
  • nosacījumi, kuriem pakļaujas elementi šajā standartā (piemēram, formāts).

Nosaukums

Min/ Max

Kod. sh.

Komentāri par XML shēmu pielietojumu

Formāts

Contributor

0..n

 

Organizācija, kas piedalās XML shēmas pilnveidošanā un uzturēšanā, bet nav XML shēmas izveidotāja

string

Creator

1..1

 

Organizācija, kas ir XML shēmas izveidotāja (īpašniece)

string

Date.Created

1..1

W3CDTF

Datums, kad XML shēma ir izveidota jeb lejupielādēta XML shēmu katalogā

date

Date.Modified

1..1

W3CDTF

XML shēmas pēdējās modifikācijas datums

date

Date.Declared

0..1

W3CDTF

XML shēmas publikācijas datums

date

Description

0..1

 

XML shēmas apraksts

string

Format

0..1

MIME

XML shēmas formāts, parasti „text/xml”

string

Identifier

1..1

URN:IVIS

Shēma tiks identificēta atbilstoši URN:IVIS shēmai saskaņā ar Metadatu un identifikācijas standartu [1]. Identifikators tiks automātiski ģenerēts XML shēmu katalogā.

string

Language

0..1

ISO 639-2/T

Valoda, kurā ir uzrakstīti komentāri XML shēmā

string

Publisher

1..1

 

Organizācija, kas publicēja XML shēmu (parasti – VRAA)

string

Relation.ConformsTo

0..n

URI

Shēmas atbilstība standartam vai vadlīnijai

string

Rights.Copyright

0..n

 

Autortiesības uz XML shēmu. Parasti autortiesības pieder XML shēmas izveidotājam.

string

Status

0..n

 

XML shēmas statuss: CANDIDATE, EDITED, PUBLISHED vai DELETED

string

Version

0..n

 

XML shēmas versija

string

Subject.Category

1..n

Atkarīgs no datu vārdnīcas

XML shēmas kategorijas raksturojums

string

Subject.Keyword

0..n

 

Atslēgvārdi, kas ir saistīti ar XML shēmu

string

Subject.Project

0..1

 

Parasti XML shēmas hierarhijas nosaukums

string

Title

1..1

 

XML shēmas nosaukums

string