3.5 Klasificējamās vērtības un pārskaitāmie tipi

Klasificējamo vērtību kopas prezentācija


Ieteikuma numursCL-01

Ieteikuma būtībaKlasificējamo vērtību kopas reprezentācijai jālieto mehānisms, kuru pieņem UBL un UN/CEFACT un apraksta dokuments Code List Task Group Final Report. Implementācijas piemērus var atrast pēc adreses http://www.unece.org/etrades/unedocs/codelist.htm.

Definējot klasificēto vērtību, jālieto ivis:CodeListDescriptionGroup atribūtu grupa vai atsevišķi atribūti (skat. http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0/Identification.xsd).

Obligātums


Obligāta

PaskaidrojumsVērtību kopas, kas ir starptautiski akceptētas (piemēram, valsts kodi, valūtas kodi, mērvienības) un pārvaldes definētas, bieži tiek lietotas, lai atvieglotu sadarbspēju.

Jāņem vērā, ka UBL vērtību kopu reprezentācijai izmanto fixed atribūta vērtības bez required atribūta.

Dažos gadījumos var būt nepieciešams saglabāt vērtību kopas ar shēmas dokumentu, kur tas ir pielietots, lai pārliecinātos, ka dokuments būs saprotams turpmāk.
Piemēri

Instance bez skaidri izteikta atribūta:

<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>

Klasificējamas instances piemērs:

<CurrencyCode ivis:ListAgencyID="6" ivis:ListID="ISO 4217" ivis:ListVersionID="0.3">EUR</CurrencyCode>

vai

<Category ivis:CodeListID="XMLSchemaType" ivis:CodeListAgencyID="100001" ivis:CodeListAgencyName="VRAA" ivis:CodeListLanguageID="lv" ivis:CodeListCodeValue="1">Arhitektūras XML shēma</ivis:Category>

 

Teksts .v. Kods

Ieteikuma numurs

CL-03

Ieteikuma būtība

Kodus nevar lietot tekstā bez paskaidrojuma, kas identificē koda būtību. To iespējams realizēt – vai nu, iekļaujot gan tekstu, gan kodu, vai nodot norādi uz dokumentu, kas satur papildinformāciju. Otrajā gadījumā, papildinformācijai jābūt pieejamai gan lietotājam, gan automatizētajai sistēmai.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Katram XML dokumentam ir jāizpilda divi pretrunīgi mērķi - jābūt gan sistēmai, gan cilvēkam lasāmai. Nodrošinot mašīnai lasāmu kodu un cilvēkam lasāmu tekstu (vai referenci uz šo tekstu), iespējams ne tikai pasargāt no interpretācijas kļūdām, bet ļauj arī vienkāršāk demonstrēt dokumentu, izmantojot dokumenta stila lapas.