3.4 Atribūtu lietošana

default un fixed atribūtu lietošana

Ieteikuma numurs

AL-01

Ieteikuma būtība

default atribūts netiek izmantots, lai pievienotu svarīgu informāciju shēmas elementam vai atribūtam.

fixed atribūts netiek izmantots, lai pievienotu svarīgu informāciju shēmas elementam vai atribūtam, izņemot atribūtus, ja tie tiek lietoti kopā ar use=”required” atribūtu.

Obligātums

Vēlams

Paskaidrojums

Šie divi atribūti ļauj shēmas apstrādes procesā pievienot informāciju XML dokumentam, izmantojot shēmas saturu. Piemēram, tas shēmai ļauj ierakstīt tās versijas numuru vai identifikatoru XML dokumentā, lai identificētu XML shēmu.

Lokalā .v. Globalā atribūtu definēšana

Ieteikuma numurs

AL-02

Ieteikuma būtība

Atribūtiem jābūt definētiem lokālā redzesloka ietvaros, ja tas nav arhitektūras atribūts, kas tiks lietots specifiskam mērķim (skat.
Klasificējamo vērtību kopas prezentācija).

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Tas vienkāršo shēmas saprašanu, jo ļauj izvairīties no iespējamām strīdīgām vārdtelpām. Ja atribūts ar līdzīgu definīciju tiek lietots dažādās vietās, jādefinē datu tips vai atribūtu grupa, kas jāizmanto atkārtoti. Ja situācija ir vēl sarežģītāka, tad atribūtu datus labāk mēģināt reprezentēt kā elementus.