API Pārvaldnieks
Autentifikācijas modulis
e-adrese
E-formas
Ģeotelpisko datu savietotājs
Adrešu meklešanas komponente
Datu apmaiņa
Datu izplatīšanas tīkls
Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana iestādei (EKONS)
Elektroniskie pakalpojumi
Karšu maksājumu funkcionalitāte
Latvija.lv apmaksas sistēma
Pakalpojumu katalogs
Tīmekļa pakalpes (izmantojot Pieprasījumu servisu)