3.3.4 id atribūta izmantošana shēmas elementā

Ieteikuma numurs

SK-04

Ieteikuma būtība

Shēmas elementa identificēšanai pieļaujams izmantot īpašu ID atribūtu.

Obligātums

Vēlams

Paskaidrojums

ID atribūtam nozīme ir tikai konkrētās shēmas kontekstā, un tas dod iespēju ātrāk atrast shēmas elementu.

Piemēri

<xs:element name="ArrestDate" type="xs:date" id="F1_7">