3.3.10 Shēmu atkārtotās lietošanas īpatnības

Ieteikuma numurs

SK-10

Ieteikuma būtība

Jāizvairās no xs:redefine lietošanas.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Tas ir nepieciešams, lai paaugstinātu XML shēmas skaidrību un lasāmību. xs:import nevar būt lietots bez namespace atribūta (skat. arī Import un include lietošana).

Šī īpatnība pieļauj nekvalificētu referenci uz citām komponentēm bez mērķa vārdtelpas. Tas var novest pie shēmām, kuras ir sarežģīti uzturēt un atjaunot – kurām nav redzamas atkārtoti lietotās saites.