2.3 Esošas XML shēmas jaunas versijas izveide

Versijas izveide esošai XML shēmai atbilst jaunas XML shēmas publicēšanas procesam, bet XML shēmas jaunā versija tiek veidota no jau esošas publicētās XML shēmas vai hierarhijas. Pavisam eksistē divas jaunās XML shēmas versijas izveides iespējas:

  1. Pilnība tiek nodublēta visa hierarhija v1-1 ar vajadzīgajām izmaiņām. Šī paņēmiena mīnuss ir tāds, ka visi esošie tipi gan tie, kas tika mainīti, gan tie, kas netika mainīti, veidos jau pavisam citu hierarhiju, ne ar ko nesaistītu ar iepriekšējo. Tādā veidā ieteicams darīt, ja ir paredzēta nopietna pārstrāde.
  2. Var v1-1 likt tikai tos tipus, kas pamainījās, veicot hierarhijas v1-0 importu. Skat. PMLP IR piemēru: http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100010/PopulationRegister/v1-2/AddressResponse.xsd. Šeit arī ir shēmu atkal izmantošana no v1-0 un v1-1.