3.1.6 Arhitektūras XML shēmu lietošana

Ieteikuma numurs

AR-06

Ieteikuma būtība

Jālieto XML shēmu katalogā publicētās arhitektūras XML shēmas, kas nodrošina pamatu semantikas ziņojumu savietojamībai.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

  • Ar VISS saistīto arhitektūras XML shēmu kopums:

Identifikācija

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0/Identification.xsd

e-pakalpojumi

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0/IVIS.xsd

metadatu apraksta standarts

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0/Metadata.xsd

  • Personas dati:

Personas kods

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Person/v1-0/PersonCode.xsd

Vārds, uzvārds

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Person/v1-0/FullName.xsd

Cita ar personu saistīta informācija

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Person/v1-0/Person.xsd

  • Adrese un kontakta informācija

Latvijas adrese

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Address/v1-1/LivingPlaceLVA.xsd

E-pasts, telefons

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/ContactInfo/v1-0/ContactInfo.xsd

Adrešu reģistrs

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100007/AddressRegistry/v1-0/ARCode.xsd

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100007/AddressRegistry/v1-2/AddressSearch.xsd

  • Valsts iestāde, uzņēmums

Valsts iestāde

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0/Authority.xsd

Uzņēmums

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100679/URTypes/v1-0/URSimpleCommonTypes.xsd

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100679/URTypes/v1-0/URCommonTypes.xsd

  • Transportlīdzeklis utt

Transportlīdzekļa apraksts

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100025/CSDD/v1-0/CSDD.xsd

Traktortehnika

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100745/VTUA/v1-0/VTUAData.xsd

Cita ar personu saistīta informācija

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Person/v1-0/Person.xsd

 

  • Maksājumi, bankas

FiDAViSta

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100017/fidavista/v1-2/fidavista.xsd