XML resursu izstrādes vadlīnijas

Dokumenta nolūks

Aprakstītās vadlīnijas un noteikumi iekļauj obligātos nosacījumus, kuri tiek izvirzīti XML shēmu struktūrai un saturam, kā arī izstrādes rekomendācijas. Esošais dokuments ir domāts Web servisu un XML shēmu izstrādātājiem, kas darbojas Latvijas Republikas valsts un komercsektorā.

Dokumenta identifikators

XML resursu izstrādes vadlīnijas. Dokumenta versijai 1.05 (04.12.2015). Dokumenta datne.