3.6.1 XML shēmas metadati

Ieteikuma numurs


SP-02

Ieteikuma būtība


Veidojamajām shēmām jāsatur visi metadatu standartā aprakstītie pieejamie lauki. Metadatu aizpildīšana notiek, izmantojot XML shēmas pievienošanas ievadformu VISS XML shēmu katalogā (skat. VISS XML resursu kataloga saskarne), tie nav jāaizpilda manuāli!

Obligātums


Obligāta

Paskaidrojums


Gan shēmām, gan individuālām deklarācijām shēmas iekšienē ir vajadzīgi metadati, lai tās varētu indeksēt un meklēt. Šīs iespējas nodrošina VISS „Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts”.

Piemēri


<xs:schema xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" targetNamespace= "http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" id="v1-0-Identification">

  <xs:annotation>

  <xs:appinfo>

<ivis:Metadata xmlns:pers="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Person/v1-0">

  <ivis:Audience>visiem</ivis:Audience>

  <ivis:Contributor Href="http://www.abcsoftware.lv" CodeListCodeValue="100001">SIA "ABC Software"</ivis:Contributor>

  <ivis:Creator Href="http://www.eps.gov.lv" CodeListID="Authority" CodeListAgencyName="ĪUMEPLS" CodeListURI="http://ivis.eps.gov.lv/" CodeListLanguageID="lv" CodeListCodeValue="100001">ĪUMEPLS</ivis:Creator>

<ivis:Date>

  <ivis:Created>2006-12-05</ivis:Created>

  <ivis:Modified>2006-12-05</ivis:Modified>

  </ivis:Date>

 <ivis:Description>

  <ivis:Default>Elementu un atributu identifikācijas tipi</ivis:Default>

  </ivis:Description>

 <ivis:Format>

  <ivis:Default>text/xml</ivis:Default>

  </ivis:Format>

  <ivis:Identifier Scheme="URN">URN:IVIS:100001:XSD-IVIS-Identification-v1-0</ivis:Identifier>

  <ivis:Language>LV</ivis:Language>

  <ivis:Publisher CodeListID="Authority" CodeListAgencyID="100001" CodeListAgencyName="ĪUMEPLS" CodeListURI="http://ivis.eps.gov.lv/" CodeListCodeValue="100001">ĪUMEPLS</ivis:Publisher>

 <ivis:Relation>

  <ivis:ConformsTo Href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4617.txt?number=4617">IVIS:URN saskaņā ar RFC 4617</ivis:ConformsTo>

  <ivis:ConformsTo>UUID saskaņā ar RFC 4122, ITU-T Rec. X.667 un ISO/IEC 11578:1996</ivis:ConformsTo>

  <ivis:ConformsTo>XML shemu izstrades vadlinijas</ivis:ConformsTo>

  <ivis:ConformsTo Href="http://www.iana.org/assignments/urn-namespaces">IVIS:URN according to Official IANA Registry of URN Namespaces</ivis:ConformsTo>

  </ivis:Relation>

 <ivis:Status>

  <ivis:Default>EDITED</ivis:Default>

  <ivis:Version>v1.0</ivis:Version>

  </ivis:Status>

 <ivis:Subject>

  <ivis:Keyword>IVIS</ivis:Keyword>

  <ivis:Keyword>XML shēma</ivis:Keyword>

  <ivis:Keyword>identifikācija</ivis:Keyword>

  <ivis:Keyword>URN</ivis:Keyword>

  <ivis:Project>IVIS</ivis:Project>

  </ivis:Subject>

 <ivis:Title>

  <ivis:Default>Elementu un atributu identifikācijas tipi</ivis:Default>

  </ivis:Title>

  </ivis:Metadata>

</xs:appinfo>

  </xs:annotation>

...

</xs:scheme>