3.3.3 id atribūts schema elementā

Ieteikuma numurs

SK-03

Ieteikuma būtība

schema elementa id atribūts jālieto, lai definētu shēmas identitāti, un tajā jāraksta XML shēmas faila nosaukums.

Paskaidrojums

Shēmas identifikators (faila nosaukums) tiek lietots, lai automātiskas sistēmas varētu noteikt shēmas atrašanos, lietojot shēmas saturu: vārdtelpa ir fiziska XML shēmas adrese, bet id atribūts ir shēmas faila nosaukums.

Piemēri

Skat. piemēru.