4. Biznesa procesu modelēšanas valodas notācijas elementu apkopojums un apraksts

Biznesa procesu modelēšanai ir izmantota vienotas modelēšanas valodas (UML- Unified Modelling Language) stāvokļu diagramma (Statechart diagramm).