3.3.14 string, normalizedString, token un citi W3C XML shēmas tipi

Ieteikuma numurs

SK-14

Ieteikuma būtība

Definējot elementus, datu tipus, jāsaprot, ko nozīmē un ar ko atšķiras konkrētie vienkāršie datu tipi, tai skaitā, xs:string no xs:normalizedString, xs:int no xs:integer utt.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Labākais paskaidrojošais un aprakstošais materiāls par XML shēmas tipiem ir atrodams dokumentā
[5] XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition. W3C Recommendation 28 October 2004. Standarta XML shēmas tipu hierarhijas diagramma ir parādīta attēlā.

XML shēmas standarta tipu hierarhijas diagramma