3.1.5 Import un include lietošana

Ieteikuma numurs

AR-05


Ieteikuma būtība

Atsaucoties uz XML shēmas hierarhijas citu failu, jālieto include, kas parasti ir faila nosaukums – relatīvā atsauce, jo saskaņā ar hierarhijas definīciju – to veidojošie faili tiek saglabāti vienā direktorijā.

Attiecīgi importējot citu hierarhiju, jālieto import izteiksme, norādot absolūtās references. Par citiem ierobežojumiem skatīt XML shēmas satura ierobežojumi.

Obligātums

Obligāta


Paskaidrojums

Shēmas dokumentus ir iespējams pārvietot no vienas vietas uz citu, piemēram, hierarhijas jaunas versijas izveidē. Šajos gadījumos jānodrošina atsauces uz citiem shēmas dokumentiem. Ja dokumenti ir pārvietoti kā grupas, tad, izmantojot relatīvās atsauces starp tiem, tiks nodrošināta korekta saistība. Shēmas dokumentiem, kuri būs ārpus grupas (citu hierarhiju lietošana), jāizmanto absolūtās atsauces, lai nodrošinātu saistību.Piemēri

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns= "http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100005/WorldWeather/v1-0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ww= "http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100005/WorldWeather/v1-0" xmlns:iinfr= "http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100000/IVISInfrastructure/v1-0" targetNamespace= "http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100005/WorldWeather/v1-0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" id="WeatherParameters.xsd">

<xs:include schemaLocation="WeatherDescription.xsd" />

<xs:import namespace= "http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100000/IVISInfrastructure/v1-0" schemaLocation=" http://ivis.eps.gov.lv /XMLSchemas/100000/IVISInfrastructure/v1-0/Notification.xsd" />