3.3.13 Alternatīvo nosacījumu reprezentācija

Ieteikuma numurs

SK-13

Ieteikuma būtība

Šis ieteikums ir Elementu datu satura ieteikuma turpinājums. Alternatīvie nosacījumi jāreprezentē, izmantojot elementa vai atribūta vērtības, nevis elementa klātbūtni vai neesamību.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

XML stila dēļ dažreiz tiek lietota tukša elementa klātbūtne, kas nozīme “jā”, un elementa neesamība, kas nozīme “nē”. Tiek rekomendēts vienmēr prezentēt elementa vai atribūta vērtību (ar vērtībām “yes” vai “no”), lai norādītu nosacījuma klātbūtni vai neesamību. Tas lasītājiem sniedz iespēju vieglāk saprast XML dokumentu.