3.1.2 Shēmu sarežģītība

Ieteikuma numurs

AR-02

Ieteikuma būtība

Nepieciešams atcerēties savu mērķauditoriju. Mazāk izplatītu XML shēmu nodrošinātās iespējas nerekomendē lietot tur, kur pastāv vienkāršākas alternatīvas. Shēmu izstrādātājiem jāvadās pēc citiem VISS XML shēmu piemēriem, īpaši tiem, kuri tika izstrādāti centralizēti, lai palīdzētu noteikt atbilstošu stilu. Shēmu izstrādātājiem jāņem vērā viņu izstrādāto shēmu testējamība.

Obligātums

Vēlams

Paskaidrojums

W3C XML shēmas valoda pieļauj milzīgas iespējas un elastīgumu shēmu definēšanas jomā. Vairumā gadījumu mērķa sasniegšanai shēmas varētu izstrādāt vienkāršā vai sarežģītā veidā. Bet, ņemot vērā, ka tās ir jaunas tehnoloģijas un izstrādātājiem, kuri skatīs šīs shēmas, būs maza pieredze, ir ieteicamāk tās veidot vienkāršas.

Shēmu izstrādes un testēšanas rīkiem piemīt kļūdas, pārsvarā - mazāk lietotajos XML shēmu aspektos.

Vienkāršās shēmas parasti ir arī vieglāk testēt.