Autentifikācija

 

No 31.12.2020. tiks slēgti Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi VISS portālā:

* Uzņēmuma reģistra izziņa par juridisko personu
* Uzņēmumu reģistra izziņa par fiziskas personas maksātspējas reģistra datiem
* Uzņēmumu reģistra izziņa par komercķīlu reģistra datiem
* Uzņēmumu reģistra izziņa par laulāto mantisko attiecību reģistra datiem

  

 

Tehnisku iemeslu dēļ no 22.01.2021. plkst. 19.00 līdz 22.01.2021. plkst. 20.00 pilnībā tiks apturēta Datu izplatīšanas tīkla darbība PRODUKCIJAS vidē.