2.2.2 6.-8.solis

 1. Kad XML shēmas autors novērš visus norādītos trūkumus, VISS moderators piešķir XML shēmai statusu „EDITED” (koriģēšana).

  Pēc statusa „EDITED” piešķiršanas XML shēmas autors ir tiesīgs mainīt shēmu, tai skaitā pievienot un labot elementus un tipus (visas darbības tiek veiktas vienas versijas ietvaros).

XML shēmas izveidošana un pilnveidošana (vienas versijas ietvaros)

 1. Tiklīdz visas nepieciešamās izmaiņas ir veiktas (parasti pēc attiecīgā integrācijas lietojuma vai e-pakalpojuma nodošanas), tiek pieprasīts XML shēmas publikācijas pieprasījums (skat. attēlā) izmantojot VISS XML resursu katalogā pieejamo diskusijas lapu.

  Attēlos atspoguļotās biznesa procesa modelēšanas diagrammas notifikācijas elementi ir aprakstīti šeit.

 

 XML shēmas publikācija

 1. VRAA veic formālu XML shēmas atzinumu/akceptējumu. Tiklīdz XML shēma vai shēmas hierarhija ir akceptēta, VISS moderators to publicē un tās statuss ir „PUBLISHED” (publicēta).

  Svarīgi:

  VISS XML shēmu katalogā vienmēr pieejama tikai aktuālā shēma.

  XML shēmas izstrādes un pieņemšanas procesā versijas komponente nemainās. Tas ir saistīts ar to, ka versijas komponente ir ievietota XML shēmas vārdtelpā.

  Pēc publicēšanas XML shēmu ir aizliegts mainīt. Ja būs nepieciešams ieviest kādas izmaiņas, tas tiks nodrošināts, izveidojot XML shēmas jaunu versiju (jau mainot XML shēmas versijas komponenti).

  XML shēmu publicēšanas kārtības ievērošana garantēs to kvalitāti un labas atkārtotas izmantošanas iespējas, kā arī nodrošinās XML struktūras stabilitāti un loģiskumu.