3.3.5 elementFormDefault un attributeFormDefault lietošana

Ieteikuma numurs

SK-05

Ieteikuma būtība

elementFormDefault jābūt qualified un attributeFormDefault jābūt unqualified.Izņēmums: ja definē atribūtus, kuri tiks pievienoti citu vārdtelpu elementiem. Labs piemērs tam ir XLink – saistītā informācija tiek nodrošināta XLink vārdtelpas atribūtos, kuri tiek pievienoti attiecīga dokumenta vārdtelpas elementiem.

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Tas nodrošina, ka izstrādātājs, nolasot vai atkārtoti lietojot shēmu, var paļauties uz redzamiem prefiksiem un vārdtelpām, nevis izsekot detalizētu shēmas iekšējo struktūru.

Piemēri

Atribūti netiks pievienoti citas vārdtelpas elementiem, un tāpēc tiem jābūt kvalificētiem, ja ir šāds gadījums:

<xs:schema

xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" targetNamespace="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0"

  elementFormDefault="qualified"

  attributeFormDefault="unqualified"

  version="1.0"

  id="Identification.xsd">

Šādā gadījumā atribūti varētu būt pievienoti citas vārdtelpas elementiem:

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" targetNamespace="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0"

  elementFormDefault="qualified"

  attributeFormDefault="qualified"

  ...