Datu apmaiņas izveides vadlīnijas un scenāriji

Dokumenta nolūks

Aprakstīt datu apmaiņas iespējas “sistēma-sistēma” gadījumā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) kā integrācijas platformu no datu saņēmēja (klienta) viedokļa.

Dokumenta auditorija

Dokumenta auditoriju veido:

  • VRAA darbinieki, kuri ir atbildīgi par VISS nodevumu un integrācijas procesu pieņemšanu un izvērtēšanu;
  • Valsts, pašvaldību un komerciestāžu izstrādātāji un sistēmu uzturētāji;
  • Valsts un pašvaldību iestāžu reģistru e-pakalpojumu izstrādātāji;
  • VISS administratori un uzturētāji.

Paredzēts, ka šie norādījumi tiks pastāvīgi papildināti ar jauniem ieteikumiem, t.sk. arī no dokumenta lasītāju puses.

Dokumenta identifikators

Datu apmaiņas izveides vadlīnijas. Dokumenta versijai 1.03 (10.12.2018). Dokumenta datne.

VISS Pieprasījumu servisa izmantošanas piemēri atrodami šeit (sadaļā "Programmatūra").