2.11.2 IVISResponse struktūra

IVISResponse struktūras atgriežamais datu apjoms mainās veiksmīga vai neveiksmīga izsaukumu gadījumā. Obligātos elementus var noskaidrot pēc shēmas tipa datnē.

IVISResponse struktūra veiksmīgas izpildes gadījumā

Struktūrā IVISResponse veiksmīgas izpildes gadījumā obligāti tiks atgriezti elementi, kas ir redzami tabulā.

Elements

Kur tiek aizpildīts

Apraksts

MessageID

IS serviss

Globāli unikāls identifikators, kas identificē konkrēto ziņojumu. Elements, kas nepieciešams tikai BizTalk, lai identificētu konkrētu ziņojumu. Lauka formāts atbilst VISS (IVIS) UUIDType datu tipam.

MessageType

IS serviss

<MessageType> ir primārais elements, kas nosaka, kāda veida datus satur ziņojuma <Body> elements; tas ir atbilstošās XML shēmas URN:IVIS identifikators XML shēmu katalogā. <MessageType> nosaka <Body> elementa XML shēmu. Šis elements ir obligāts.

TransactionID

Nokopēt no IVISRequest

Elements <TransactionID> tiek lietots, lai visus IS servisu vai e-pakalpojumu servisu pieprasījumus un atbildes sasaistītu vienā biznesa transakcijā (e-pakalpojuma instance). Šis elements nav obligāts. <TransactionID> Pieprasījumu servisam nodod izsaucējs, savukārt Pieprasījumu serviss šo pašu <TransactionID> atgriež visās atbildēs, ko tas sniedz. To saņem, izsaucot StartTransaction metodi, un tas atbilst URN:IVIS shēmai.

CorrelationID

Nokopēt no IVISRequest

Sinhronā izsaukuma gadījumā šo lauku nelieto savukārt asinhronā izsaukumu gadījumā šis elements tiks lietots, lai oriģinālo pieprasījumu sasaistītu ar back-end sistēmas sniegto atbildi vienas „pieprasījums-atbilde” transakcijas ietvaros. Lauka formāts atbilst VISS (IVIS) UUIDType datu tipam.

PollInterval

IS serviss

Asinhronā izsaukuma gadījumā šis elements norādīs laika intervālu sekundēs, pēc kāda izsaucējam turpmāk ir jāizsauc metode GetStatus.

TimeStamp

IS serviss

Pieprasījuma saņemšanas laiks.

Result

IS serviss

Success

ErrorList

IS serviss

Atstāt tukšu.

Body

IS serviss

Elements <Body> satur konkrētā servisa pieprasījuma datus, kas ir atkarīgi no elementa <MessageType>. Elements <Body> drīkst saturēt jebkādus XML datus.

Netiek atgriezts asinhrono pieprasījumu gadījumā (Submit).

IVISResponse struktūra neveiksmīgas izpildes gadījumā

Struktūra IVISResponse neveiksmīgas izpildes gadījumā tiks atgriezti elementi, kas ir redzami tabulā.

Elements

Kur tiek aizpildīts

Apraksts

MessageID

Nokopēt no IVISRequest

Globāli unikāls identifikators, kas identificē konkrēto ziņojumu. Elements, kas nepieciešams tikai BizTalk, lai identificētu konkrētu ziņojumu. Lauka formāts atbilst VISS (IVIS) UUIDType datu tipam.

MessageType

IS serviss

<MessageType> ir primārais elements, kas nosaka, kāda veida datus satur ziņojuma <Body> elements; tas ir atbilstošās XML shēmas URN:IVIS identifikators XML shēmu katalogā. <MessageType> nosaka <Body> elementa XML shēmu. Šis elements ir obligāts.

TransactionID

Nokopēt no IVISRequest

<TransactionID> elements tiek lietots, lai visus IS servisu vai e-pakalpojumu servisu pieprasījumus un atbildes sasaistītu vienā biznesa transakcijā (e-pakalpojuma instance). Šis elements nav obligāts. <TransactionID> Pieprasījumu servisam nodod izsaucējs, savukārt Pieprasījumu serviss šo pašu <TransactionID> atgriež visās atbildēs, ko tas sniedz. To saņem, izsaucot StartTransaction metodi, un tas atbilst URN:IVIS shēmai.

CorrelationID

Nokopēt no IVISRequest

Sinhronā izsaukuma gadījumā šo lauku nelieto savukārt asinhronā izsaukumu gadījumā šis elements tiks lietots, lai oriģinālo pieprasījumu sasaistītu ar back-end sistēmas sniegto atbildi vienas „pieprasījums-atbilde” transakcijas ietvaros. Lauka formāts atbilst VISS (IVIS) UUIDType datu tipam.

PollInterval

IS serviss

Atstāt tukšu.

TimeStamp

IS serviss

Pieprasījuma saņemšanas laiks.

Result

IS serviss

Failure

ErrorList

IS serviss

Aizpilda vienu vai vairākas kļūdas

Body

IS serviss

Elements <Body> satur konkrētā servisa pieprasījuma datus, kas ir atkarīgi no elementa <MessageType>. Elements <Body> drīkst saturēt jebkādus XML datus.

Netiek atgriezts asinhrono pieprasījumu gadījumā (Submit).