2.9 SaveResponse

Serviss SaveResponse veic atbildes saglabāšanu Pieprasījumu servisa Asinhrono pieprasījumu krātuvē. Attēlā ir parādīta servisa darbības blokshēma:
  1. Tiek pārbaudīts, vai padotais „Response” ir tukšs (is NULL);
  2. Tiek pārbaudīta atbilde, kā arī tiek pārbaudīts, vai lietotājs ir saglabājis attiecīgo atbildi;
  3. Tiek iegūts procesa sākotnējais stāvoklis;
  4. Atkarībā vai atbildē bija kļūdas, tad process tiek uzstatīts statusā “error” vai “ready”;
  5. Tiek saglabāta atbilde;
  6. Tiek iegūti pāradresācijas parametri.
  7. Atbildes pāradresācijas (ja nepieciešams) RedirectResponse tiek veikta pāradresācija uz citu transakciju, kas atbilst diagrammai Sinhrons pieprasījums sadaļā Sinhronie pieprasījumi.

SaveResponse serviss