2.2 Tiesību pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība Integrācijas IS servisu izsaukšanai

Tiklīdz, izmantojot IS servisu kataloga pieejamo saskarni tiks atrasts nepieciešamais Integrācijas IS serviss, datu ņēmējam nepieciešams pieprasīt tiesības publicētā servisa izsaukšanai sadarbībā ar datu turētāju un VRAA. VRAA datu ņēmējam piekļuvi pie datu devēja servisa dod tikai tad, kad VRAA no datu devēja ir saņēmis rakstisku piekļuves pieprasījumu. Pirms tam datu ņēmējs ar datu devēju savstarpēji ir vienojušies par datu izmantošanas nosacījumiem (līgums vai normatīvo aktu regulējums).

Pavisam tiek uzturēti vairāki autentifikācijas un autorizācijas scenāriji:

  • “Sistēma – sistēma” komunikācijas gadījumā jāizmanto VISS reģistrētās iestādes autentifikācijas sertifikātu, kuram tiek piešķirtas tiesības noteikta Integrācijas IS servisa izsaukšanai (Izņemot DIT FTPs pieslēgšanu, kur jāizmanto lietotāja vārdu/paroli).
  • Izmantot VISS vai Vienoto pieteikšanos lietotāju autorizācijai. VISS autorizēto lietotāju gadījumā tiesības izsaukt noteikto Integrācijas IS servisu tiek piešķirtas lietotājam. Vienotās pieteikšanās autentifikācijas gadījumā izsaukumi tiek veikti iedzīvotāja vārdā.