2.6 EndTransaction metode

Metode EndTransaction tiek izsaukta, kad nepieciešams pabeigt konkrētu e-pakalpojuma datu vai datu apmaiņās procesa instanci. Parametrs transactionID ir e-pakalpojuma vai datu apmaiņās procesa instances (transakcijas) identifikators. Metode izsauks metodi SetProcessStatus ar statusu „Nobeigums”.

Pārējās metodes darbojas vai nu sinhronā, vai asinhronā variantā.

Papildus ir pieejams arī nedrošais SaveResponse serviss, kas ir izsaucams tikai no VISS vides. Ar šī servisa palīdzību, iespējams pabeigt e-pakalpojuma vai datu apmaiņās procesa instanci no Integrācijas IS servisa, kas ir izmitināts VISS infrastruktūrā. Serviss implementē metodes:

void SaveResponse (IVISResponse response)

int EndTransaction(URNType transactionID).

Metode EndTransaction tiek atgriezta „0”, ja transakcijas pabeigšanas rezultāts bija neveiksmīgs.

Visiem nepabeigtajiem sinhronajiem pieprasījumiem transakcija tiek izbeigta automātiski par iepriekšējo dienu, visiem asinhroniem pieprasījumiem pēc 12 mēnešiem.