1.1 Pieprasījumu servisa izmantošana

Pieprasījumu servisa datu apmaiņas scenāriju var uzskatīt par “jautājums – atbilde” komunikāciju, kur iestādes informācijas sistēma (datu saņēmējs) noformē pieprasījumu (“jautājumu”), bet valsts reģistrs (datu avots) sagatavo atbildi, kas tiek sniegta ar Pieprasījumu servisa palīdzību, skat. attēlā.

Biznesa scenārijs Pieprasījumu servisa izmantošana sinhrono pieprasījumu realizācijai

Vienkāršākā gadījumā “jautājums – atbilde” komunikācija varētu notikt uzreiz (sinhroni) vai ar nokavēšanu – kad iestādes informācijas sistēma (pieprasītājs) atbildi uz ievietoto pieprasījumu saņem ne uzreiz, bet pēc kāda laika perioda (asinhroni), skat. attēlā.

Biznesa scenārijs Pieprasījumu servisa izmantošana sinhrono pieprasījumu realizācijai 

Gadījumā, kad sagatavojamā atbilde ir lielāka par 4 MB, ir nepieciešams realizēt vienu no šādiem scenārijiem, kas nodrošina pārsūtamā datu apjoma samazināšanu:

  • Nodrošināt lapošanu datu servisā, lai atgrieztu tikai pieprasīto lappusi;
  • Uzglabāt pielikumi utt Elektroniskā dokumentu krātuvē (EDK, skat. EDK saskarnes projektējumu), kas nodrošina to ilglaicīgu uzglabāšanu.

Biznesa scenārijs Pieprasījumu servisa izmantošana sinhrono pieprasījumu realizācijai, kad sagatavojamā atbilde ir lielāka par 4 MB