2.1 Pieejamo valsts reģistru servisu katalogs

Ar Pieprasījumu servisa palīdzību ir iespējams piekļūt publicētiem servisiem, kurus VISS infrastruktūrā dēvē par Integrācijas IS servisiem. Visu publicēto servisu apraksts ir pieejams VISS Informācijas sistēmu servisu katalogā, skat. attēlā.

IS servisu katalogs

VISS IS servisu katalogs nodrošina valsts reģistru un pašvaldību servisu meklēšanas iespējas un servisu detalizētu aprakstu.

Ar Pieprasījumu servisa palīdzību ir iespējams izsaukt jebkādu Integrācijas servisu katalogā publicēto Integrācijas servisu (ja, protams, izsaukums saturēs atbilstošo autentifikācijas un autorizācijas informāciju). Katrs Integrācijas serviss katalogā ir aprakstīts ar šādiem svarīgiem atribūtiem:

  • Identifikators – IS servisa globāli unikāls numurs IVIS URN formātā;
  • Autentifikācijas līmenis – kāda autentifikācijas un autorizācijas informācija ir nepieciešama servisa izsaukumam;
  • Ieejas parametri – atsauce uz XML ziņojumu shēmas elementu, pēc kura ir jānoformē pieprasījums;
  • Izejas parametri – atsauce uz XML ziņojumu shēmas elementu, pēc kura tiks noformēta servisa sniegtā atbilde.