2.7 Sinhronie pieprasījumi

Sinhrons izsaukums tiek nodrošināts, izsaucot metodi SubmitSync. Par metodes parametru nepieciešams izmantot struktūru IVISRequest. Sinhrona izsaukuma gadījumā metode atgriezīs arī struktūru IVISResponse, kas attiecīgā IS servisa darbības rezultātā parasti tiek papildināta ar kādiem datiem. Attēlā ir parādīta sinhrona pieprasījuma blokshēma:
 1. Tiek pārbaudīts, vai padotais „Request” ir tukšs (is NULL);
 2. “Sender” tiek aizpildīts no drošības talona;
 3. Tiek pārbaudīts pieprasījums, kā arī tiek pārbaudīts vai lietotājs ir saglabājis attiecīgo atbildi;
 4. Pieprasījums tiek saglabāts datu bāze;
 5. Process tiek uzstādīts uz statusu “start”;
 6. Tiek izsaukts IS serviss vai IDDV forma;
 7. Tiek pārbaudīta atbilde;
 8. Atkarība vai atbilde bija kļūdas, ja tā bija, tad process tiek uzstatīs statusā “error” vai “ready”;
 9. Tiek saglabāta atbilde;
 10. Atbildes pāradresācija (ja nepieciešams) RedirectResponse tiek veikta pāradresācija uz citu transakciju, kas atbilst diagrammai attēlā.

Sinhrons pieprasījums

Katrā pieprasījuma solī (ja nepieciešams) RedirectResponse tiek veikta pāradresācija uz citu transakciju, kas atbilst diagrammai attēlā:

 1. Ja atbildē tiek norādīts "ResponseEndPoint" vai "NextMilestoneID", tad jāveic pāradresācija;
 2. Ja atbildē nav kļūdu un jāveic pāradresācija, atbilde pārveidojās uz pieprasījumu, un tiek izsaukta metode Submit, kas atbilst diagrammai attēlā.

Pieprasījuma pāradresācija