2.12.2 Pieprasījuma ievietošana un rezultāta saņemšana, izmantojot BizTalk adapteri


Pieprasījuma ievietošana un rezultāta saņemšana, izmantojot BizTalk adapteri, ir nepieciešama gadījumā, kad tiek veidots integrācijas process VISS infrastruktūras ietvaros. Pieprasījuma ievietošana un rezultāta saņemšana notiek kā divas neatkarīgas darbības, skat. attēlā: CallSyncService un SaveOnEvent.
SaveResponse paplašināšana

Pieejamo BizTalk adapteru uzskaitījums ir aprakstīts tabulā.

Adapteri

Adapteru apraksts

CallSyncService

SaveOnEvent

SOAP

Asinhrons Integrācijas IS serviss.

X

X

SQL

Adapteris saņēma/nosūta informāciju no MSSQL servera balstoties uz savienošanas rindu (connection string) un tabulu, no kuras ņem informāciju

X

X

HTTP

Saņēma/nosūta informāciju caur HTTP

X

X

FTP

Saņēma/nosūta informāciju no FTP

X

X

POP3

Nosūta informāciju caur POP3 protokolu

 

X

Oracle

Adapteris saņēma/nosūta informāciju no Oracle servera balstoties uz savienošanas rindu (connection string) un tabulu, no kuras ņem informāciju

X

X

Abas darbības varētu tikt veiktas, izmantojot jebkādu adapteru kombināciju, piemēram, pieprasījuma sūtīšana varētu tikt veikta izmantojot SOAP, bet atbildes saņemšana izmantojot FTP.

Pieprasījuma ievietošanas gadījumā (CallSyncService), kā ienākošais parametrs tiek padots VISS (IVIS) „IVISRequest” pakotne.

Atbildes saņemšanas gadījumā (SaveOnEvent) adapteris, kā ienākošo parametru saņem „IVISResponse” ziņojuma pakotni. Saņemot ziņojumu, tās pārsūta to uz SaveResponse servisu (asinhronu datu krātuvē) metodei SaveResponse. Servisa izsaukšana var ievilkties līdz brīdim, kad serviss būs pieejams. VRAA administrators var atkārtot izsaukšanu, ja serviss nedarbojas.