2.12 Universālā Pieprasījuma servisa asinhronās saskarnes izmantošana

Universālā Pieprasījuma servisa asinhronā saskarne (tālāk Universālā asinhronā saskarne) dod iespēju izmantot sinhronus servisus asinhronā interfeisā, kas nodrošina šādas priekšrocības:

  1. Izmantot asinhronās sūtīšanas principus bez BizTalk (BPEL) programmēšanas, atvieglot asinhronu servisu izstrādāšanas procesu;
  2. Salīdzinājumā ar parasto .NET servisa realizāciju, tiks nodrošināta iespēja izmantot BizTalk rīkus, lai kontrolētu darba plūsmas izpildi;
  3. Iespēja nodrošināt papildu biznesa atskaites izveidošanu ar BAM rīkiem;
  4. Iespēju konfigurēt asinhronus izsaukumus ar dažādām atkārtošanas iespējam, dažādos adapteros un protokolos, kas būtiski palielina sistēmas efektivitāti.

Universālo saskarni var attēlot kā tiltu starp sinhroniem un asinhroniem izsaukumiem, jo tas dot iespēju izsaukt sinhronus servisus, izmantojot asinhronu interfeisu, skat. attēlā.

 

Tilts starp sinhroniem un asinhroniem izsaukumiem

Universālās asinhronās saskarnes izmantošanai ir divas alternatīvas iespējas, skat. attēlā:

  1. Sinhronā Integrācijas IS servisa asinhronais izsaukums („Get Sync data”);
  2. Pieprasījuma ievietošana (tajā skaitā, izmantojot asinhrono integrācijas IS servisu) un rezultāta saņemšana, izmantojot BizTalk adapteru (Get Async data un BizTalk Party).
  3. Gadījuma, ja netiek atrasts atbilstošais sinhronais vai asinhronais Integrācijas IS serviss, tiek uzskatīts, ka pieprasījums jāveic, izmantojot publicēto BizTalk party ierakstu.

Saskarnes darbības algoritms