1.2 DIT izmantošana datu apmaiņai, datu servisi un nozares integratori

DIT izmantošana datu apmaiņai

DIT realizētā datu apmaiņa iestādēs varētu interesēt gadījumos, kad datu nodošana, izmantojot DIT, ir ļoti reta, piemēram, vienu reizi gadā vai mēnesī un nav lietderīgi veidot datu servisu vai citu apmaiņas infrastruktūru. Iestāde noformē XML ziņojumu, to piegādā uz DIT un tas tiek uzglabāts iestādes izejošo sūtījumu mapē (outbox). No iestādes izejošās sūtījumu mapes XML ziņojumi nonāk līdz adresātiem viņu ienākošo sūtījumu mapēs (inbox), skat. attēlu. Tiek uzturētas divas ziņojumu plūsmas:

  • Viens sūtītājs izplata ziņojumu vienam vai vairākiem saņēmējiem (datu izplatīšanas kanāls);
  • Viens vai vairāki sūtītāji piegādā ziņojumu vienam vai vairākiem saņēmējam (datu savākšanas kanāls).

Biznesa scenārijs DIT izmantošana datu izplatīšanai

Pateicoties tam, ka tiek uzturēta centralizēta izsūtīto/saņemto ziņojumu DB, katras iestādes inbox/outbox tiek uzglabāta reference (atsauce) uz ziņojumu, nevis ziņojums tiek fiziski kopēts. Katra ziņojuma izmēra ierobežojums ir 0.5 GB. Iestādes inbox/outbox apjoma ierobežojums tiek definēts administratīvi.

Datu servisi un nozares integratori

Valsts reģistru datu sniegšanas servisi, kas ir eksponēti ar VISS infrastruktūras palīdzību un ir izveidoti atbilstoši VISS prasībām. Detalizēti par datu servisu izstrādi un nozares integratoriem skat. IS servisu izstrādes standartā.