2.5 StartTransaction metode

Metode StartTransaction tiek izsaukta, kad nepieciešams uzsākt konkrētu e-pakalpojuma vai datu apmaiņās procesa biznesa instanci. Parametrs eServiceID ir e-pakalpojuma vai datu apmaiņās procesa identifikators. Metode atgriež e-pakalpojuma (datu apmaiņas) instances (transakcijas) URN identifikatoru un, izsaucot metodi SetProcessStatus, saglabā e-pakalpojuma vai datu apmaiņās procesa statusu „Sākums” (skat. attēlu):

  1. Tiek pārbaudīts, vai padotais „eServiceID” ka tas ir IVIS:URN;
  2. Tiek dabūta informācija no e-pakalpojumu kataloga un e-formu kataloga;
    1. “Sender” tiek aizpildīts no drošības talona;
    2. Tiek izveidots transakcijas identifikators un saglābts datu bāzē.

Biznesa transakcija parasti nepieciešama komunikācijas identifikācijas gadījumā. Iespējamo e-pakalpojumu URN tipu uzskaitījums biznesa transakcijas uzsākšanai:

  • EP – e-pakalpojums latvija.lv portālā (piemēram, URN:IVIS:100001:EP-EP00-V1-2)
  • EP.VISS – e-pakalpojums VISS portālā (piemēram, URN:IVIS:100001:EP.VISS-ErrorReport-V1-2)
  • EP.DA – sistēma–sistēma datu sniegšanas pakalpojums (piemēram, URN:IVIS:100001:EP.DA-DA29-V1-0)
  • EF – e-forma (piemēram, URN:IVIS:100001:EF-Form01-V1-0)

Sistēma–sistēma datu sniegšanas pakalpojuma gadījumā (EP.DA) papildus tiek pārbaudīta autentificēta lietotāja un izmantotā EP.DA URN sasaiste, kā papildus sistēmu pieprasījumu autorizācijas līdzeklis.

Kļūdas gadījumā tiek atgriezts tukšais identifikators.