2.12.1 Sinhronā Integrācijas IS servisa asinhronais izsaukums

Lai nodrošinātu Sinhronā Integrācijas IS servisa asinhrono izsaukumu ir nepieciešams (1. un 2. punktu izpilda Integrācijas IS servisa izstrādātājs – datu devējs):
  1. Izveidot sinhronu Integrācijas IS servisu;
  2. Piereģistrēt to IS servisu katalogā;
  3. Veikt Submit metodes izsaukumu, Destination atribūtā norādot piereģistrētā sinhronā Integrācijas IS servisa URN.

Gadījumā, ja sinhronais izsaukums neizpildās laicīgi, VRAA sistēmas administratoram vienmēr būs iespēja veikt servisa darbības atjaunošanu, izmantojot BizTalk Resume komandu.