Norādījumi sertifikātu pārvaldībai

Nolūks

Šī dokumenta nolūks ir apkopot informāciju par praktisku sertifikātu pārvaldīšanu VRAA infrastruktūras ietvaros.

Identifikators

VRAA-13_7_14_50-VISS_2014-SERT-VDL, versija 1.02 no 18.12.2015.