10. Biznesa procesu modelēšanas valodas notācija

Elements Nosaukums Definīcija/apraksts
Procesa nosaukums Organizēta darbību kārtība, kas ir uzsākta ar noteiktiem nosacījumiem un ir virzīta uz noteiktu rezultātu vienas vai vairāku organizāciju ietvaros.
Darbības veicējs Sistēma vai loma, kas veic savu daļu no kopējā procesa.
Procesa fāze Loģiski izdalāmais apakšprocess.
Darbība Nominālais apakšprocess.

Notikums:

  1. tam aplūkojamā procesa ietvaros, ir nosakāmi spēkā stāšanās nosacījumi (no procesa aspekta);
  2. to producē darbības veicējs;
  3. tas realizē stāvokļu pārejas;
  4. tam stājoties spēkā, rodas:
    • nosacījums citas darbības izpildei;
    • resurss.
Darbības uzsākšana pēc laika Atzīmē notikumu, kas atsākas pēc laika (ieplānots process vai lietotāja aktivitāte)
Ievaddati Situācija, kas ir izveidota ārpus aplūkojamā procesa un ir nosacījums kādas darbības veikšanai vai kāda resursa pastāvēšanai, aplūkojamā procesa ietvaros. Procesa saistījums ar kontekstu. Procesam var būt vairāki ievadpunkti.
Izvaddati Procesa rezultātā situācija, kas ir izveidota aplūkojamā procesā, un ar kuru rīkojās ārpus aplūkojama procesa. Procesa saistījums ar kontekstu. Procesam var būt vairāki tādi izvada punkti.
Pārbaude Situācijas novērtēšana:
  1. to uzpilda darbības veicējs;
  2. tās rezultātā ir iespējami viens vai vairāki rezultāti (novērtējumi).

Parasti pārbaude notiek nosacījumam ar diviem rezultātiem: izpildās/neizpildās (patiess/aplams, jā/nē, ir/nav, pozitīvs/negatīvs vai cits). Tālākā procesa izpilde ir atkarīga no pārbaudes rezultāta.

Modelējot procesu, autors var nolemt neradīt scenārijus visiem pārbaudes rezultātiem, bet tikai tādiem, kas ir strikti nosakāmi, attiecās uz biznesa loģiku un/vai ir svarīgas procesa daļas.