1. VISS nodrošinātās datu apmaiņas

VISS projekta ietvaros ir īstenotas koplietojamās komunikācijas komponentes, kas nodrošina pilnvērtīgu centralizēto platformu datu sniegšanai iedzīvotajiem (G2C, pastarpināti izmantojot portālu latvija.lv), komersantiem (G2B) un valsts reģistriem (G2G):

VISS centrālās datu apmaiņas platformas pamatkomponentes

No pirmā skatupunkta klasiskā “point-to-point” integrācija tās dalībniekiem ir ērtāka un ātrāka, kur  pašas iestādes var visu kontrolēt savu informācijas sistēmu ietvaros. Jebkurā gadījumā, arī klasiskā “point-to-point” integrācijā vienmēr prasa:

 • Lietotāju (informācijas sistēmu) tiesību kontroli;
 • Datu plūsmas organizāciju: protokoli, drošība, ziņojumu sintakse un semantika utt.,
 • Datu plūsmas monitorings,
 • Personas datu audits.

Gadījumā, kad šādu integrāciju ir simtiem, no saimnieciskā viedokļa visi minētie uzdevumi jāuzliek uz centralizēto datu sniegšanas platformu, kas nodrošina katrai iestādei izmaksu ietaupījumu uz IT infrastruktūru. VISS centrālo datu sniegšanas platformu veido šādas komponentes:

 • Pieprasījumu serviss – klasisks service bus risinājums, kas nodrošina publicēto servisu sinhronu un asinhronu plūsmas komunikāciju, drošības slāņa nodrošināšanu, personas pieprasījumu auditāciju, ziņojumu validāciju, konteksta bāzētu maršrutēšanu un darbību monitoringu.
 • Datu izplatīšanas tīkls – nodrošina virtuālo vidi, kurā iestādes var reglamentēt automatizēto vai manuālo komunikāciju starp to informācijas sistēmām (IS). Informācijas apmaiņa notiek, izmantojot kanālus, kur katrs kanāls nodrošina ziņojumu pārsūtīšanu no viena īpašnieka vairākiem dalībniekiem (DIK kanāls) vai no vairākiem dalībniekiem vienam īpašniekam (DSK kanāls).
 • Integrācijas IS servisi – valsts reģistru datu sniegšanas servisi, kas ir eksponēti ar VISS Pieprasījumu servisa palīdzību un izveidoti atbilstoši VISS prasībām (detalizēti skat. IS servisu izstrādes standartā).

Katra komponente tiek izmantota noteiktā komunikācijas gadījumā, skat. tabulā.

 

Pieprasījumu serviss

DIT

 • Integrācija latvija.lv e-pakalpojumos

X

 

 • Sinhrona datu apmaiņa

X

 

 • Asinhrona datu apmaiņa

X

X

 • Ziņojuma validācija

X

X

 • Ziņojumu apjoma ierobežojums

4 MB*

0,5 GB

 • Lielapjoma (līdz 0,5 GB) datu sūtīšana

 

X

 • Garantēta piegāde

 

X

 • Formātu atbalsts:

 

 

 • XML

X

X

 • Dokumentu sūtīšanā

 

 

 • Protokolu atbalsts:

 

 

 • SOAP

X

X

 • FTPs

 

X

 * Gadījumā, ja nepieciešams nosūtīt ziņojumu ar lielāku apjomu, jāizmanto EDK, skat. Pieprasījuma servisa izmantošana.

Līdzīgi e-pakalpojumiem, tiek uzturēti vairāki datu apmaiņas realizācijas biznesa scenāriji, kas nodrošina “sistēma – sistēma” komunikāciju. Pavisam tiek izšķirti tālāk aprakstītie VISS datu apmaiņas izmantošanas biznesa scenāriji.