3. Datu izplatīšanas tīkls

Datu izplatīšanas tīkla risinājuma ietvaros informācijas apmaiņa notiek, izmantojot kanālus, kur katrs kanāls nodrošina ziņojumu pārsūtīšanu no viena īpašnieka vairākiem dalībniekiem (DIK kanāls) vai no vairākiem dalībniekiem vienam īpašniekam (DSK kanāls):

  • Datu izplatīšanas kanāls (DIK), skat. attēlā, pa kuru ziņojumi plūst no viena sūtītāja, kas ir kanāla īpašnieks, vairākiem saņēmējiem, kas ir kanāla dalībnieki.

Datu izplatīšanas kanāls (DIK)
  • Datu savākšanas kanāls (DSK), pa kuru ziņojumi plūst no vairākiem sūtītājiem, kas ir kanāla dalībnieki, vienam saņēmējam – kanāla īpašniekam.

Datu savākšanas kanāls (DSK)

Jebkuram kanālam ir konfigurēts kanāla izveidošanas laikā, kāda tipa ziņojumus pa to var sūtīt. Katrs kanāls nodrošina Biznesa ziņojumu vai Transakcijas ziņojumu sūtīšanu.

  • Biznesa ziņojums. Parastais ziņojums, kas nesaistās ar citiem ziņojumiem kanāla ietvaros.
  • Transakcijas ziņojums. Standarta (klasificētā) sakārtota operāciju kopa, kas tiek pielietota noteiktam datu masīvam tā aktualizācijai (replikācijai). Katrs transakcijas ziņojuma ieraksts parasti satur DML (Data manipulation language) operācijas kodu (insert, update, delete). Viena kanāla versija varēs nodrošināt darbu vienai datu replikācijai.

Detalizēti skat. Datu izplatīšanas tīkls: ārējās saskarnes. Programmatūras saskarnes projektējums. VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-DIT_AS-PPA dokumentā.

Nepieciešamās tiesības DIT izmantošanai

Tiesības DIT infrastruktūras izmantošanai VRAA piešķir iestādes lietotājam pēc oficiālas tiesību pieprasījuma veidlapas saņemšanas. Tiek nodefinētas vismaz divas lomas DIT iestāžu lietotājiem:

  • DIT operators -  var veidot jaunus kanālus, pārvaldīt esošos pieslēgumus, sūtīt un saņemt ziņojumus utt.
  • DIT lasītājs -  var sūtīt un saņemt ziņojumus.

Izmantot DIT eksponēto FTPs saskarni var tikai VISS lietotāji, kam tiek piešķirta VISS lietotāja vārda/paroles autentifikācija.

DIT lietošanas scenārijs

DIT lietošanā parasti ir iespējami divi scenāriji:

  • Parakstīšanās uz esošās citas iestādes kanāla plūsmu;
  • Jaunā kanāla izveidošana, lai to varētu lietot citas iestādes.

Parakstīšanās uz esoša citas iestādes kanāla plūsmu

Parakstīšanās uz esošā citas iestādes kanāla plūsmu varētu notikt pēc šādiem scenārijam:

  • Iestāde-kanāla īpašnieks, pievieno iestādi-pretendentu pie tiem, kas pierakstījušies kanālam. To var izdarīt, izmantojot VISS portālā pieejamo DIT lietotni.
  • Iestāde-pretendents izsūta pieprasījumu par pievienošanos noteiktam DIT kanālam, ko pēc tam iestāde-kanāla īpašnieks apstiprina.

Pēc parakstīšanās uz DIT kanālu, iestādes IS var sūtīt un saņemt ziņojumus, izmantojot DIT web servisu saskarnes vai FTPs protokolu (skat. Datu izplatīšanas tīkls: ārējās saskarnes. Programmatūras saskarnes projektējums. VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-DIT_AS-PPA dokumentā dokumentā).

Jaunā kanāla izveidošana

Jaunā DIT kanāla izveidošana notiek izmantojot VISS portālā pieejamo DIT lietotni.