Pieteikšanās piekļuves tiesību saņemšanai Adrešu meklēšanas komponentei

Pieteikšanās piekļuves tiesību saņemšanai Adrešu meklēšanas k... Pieteikšanās piekļuves tiesību saņemšanai Adrešu meklēšanas komponentei Phase Sākums Sākums Procesa beigas Procesa beigas 2. Pieteikuma un VZD saskaņojuma iesniegšana, to nosūtot uz p... 2. Pieteikuma un VZD saskaņojuma iesniegšana, to nosūtot uz pasts@vraa.gov.lv 3. Pieteikuma saņemšana un reģistrēšana VRAA 3. Pieteikuma saņemšana un reģistrēšana VRAA 4. Pieteikuma apstrāde 4. Pieteikuma apstrāde 5. Piekļuves atvēršana 5. Piekļuves atvēršana 6. Informē kontaktpersonu par piekļuves atvēršanu 6. Informē kontaktpersonu par piekļuves atvēršanu 7. Konsultāciju pieprasīšana 7. Konsultāciju pieprasīšana 1. Iestāde sazinās ar VZD 1. Iestāde sazinās ar VZD
N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Iestāde sazinās ar VZD Iestāde sazinās ar Valsts zemes dienestu un saskaņo Adrešu reģistra datu izmantošanu.
2 Pieteikuma iesniegšana, to nosūtot uz pasts@vraa.gov.lv Iestāde aizpilda Adrešu meklēšanas komponentes izmantošanas pieprasījuma reģistrēšanas veidlapu, izmantojot VISS portālā esošo veidlapu “Adrešu meklēšanas komponentes (AMK) izmantošanas pieprasījums” un kopā ar Valsts zemes dienesta atļaujas kopiju iesniedz Aģentūrai.

Svarīgi! Sagatavoto informāciju nepieciešams izvietot uz iestādes oficiālās veidlapas, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz Aģentūras oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv.
3 Pieteikuma saņemšana un reģistrēšana Aģentūrā Pieteikums tiek saņemts un reģistrēts Aģentūras lietvedībā, un nodots atbildīgajam darbiniekam izpilde.
4 Pieteikuma apstrāde Aģentūras atbildīgais darbinieks veic pieteikumā esošās informācijas pietiekamības pārbaudi.
5 Piekļuves atvēršana Aģentūras atbildīgais darbinieks, saskaņā ar saņemto pieteikumu nodrošina piekļuves atvēršanu.
6 Informē kontaktpersonu par piekļuves atvēršanu Aģentūras atbildīgais darbinieks, saskaņā ar saņemto pieteikumu, informē pieteikumā minēto iestādes kontaktpersonu par piekļuves atvēršanu.
7 Konsultāciju pieprasīšana Gadījumā, ja iestādei ir jautājumi par pieteikuma aizpildīšanas kārtību, iestāde var lūgt konsultāciju par neskaidrajiem jautājumiem, tos nosūtot Aģentūrai uz e-pasta adresi atbalsts@vraa.gov.lv.