Programsaskarnes (API) publicēšanas procedūra

 

N.p.k.

Solis Soļa apraksts
1. VISS un API Pārvaldnieka tiesību pieprasījums

Lai varētu publicēt servisus Publicētāju portālā (API Publisher), iestāde nosūta Aģentūrai veidlapu par VISS un API Pārvaldnieka tiesību piesķiršanu. Tā jāaizpilda norādot visu nepieciešamo informāciju, jāparaksta un jānosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi vai e-pastu pasts@vraa.gov.lv, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010). 

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta eletroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

2.

Tiesību piešķiršana

Aģentūra iestādei izveido lietotāju Publicētāju portālā un piešķir tiesības publicēt servisus. Aģentūra informē par izveidotajiem lietotājiem un piešķirtajām tiesībām, nosūtot e-pastu iestādes lietotājiem.

3. Vai serviss tiks aizsargāts ar iestādes STS?

Ja serviss ir papildus aizsargāts ar iestādes STS (Security Token Service), tad iestādei jāsazinās ar VRAA par mediatora izveidi. 

4. Pieprasījums Aģentūrai par mediatora izveidi

Pieprasījumu par mediatora izveidi un pievienošanu nosūta Aģentūrai elektronisku uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lve-pasta tēmā norādot - Mediatora izveide servisam API Pārvaldniekā.

5. Mediatora izveide

Aģentūra sazinās ar iestādi un, pēc sniegtās informācijas, izveido mediatora failu un nosūta to pa e-pastu iestādes norādītajai kontaktpersonai.

6. Servisa (API) pievienošana testa vidē

Servisu iespējams pievienot Publicētāju portāla “API” sadaļā, spiežot uz saites “PIEVIENOT JAUNU API”.


7.
Servisa aprakstīšana un publicēšana

Iestāde publicējot servisu, norāda tā aprakstu atbilstoši API aprakstīšanas un publicēšanas vadlīnijām, kā arī pievieno servisa dokumentāciju.

Piekļuve API jāierobežo ar operāciju (scope), izņemot gadījumos, kad normatīvajos aktos ir noteikts, ka servisa atgrieztie dati ir brīvi pieejami ikvienam.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijas – Dokumenta sadaļās 5.4.3  “Servisu (API) reģistrēšana un publicēšana”

8. Servisu testa izsaukumi Veic testa izsaukumus testa vidē, lai pārliecinātos, ka serviss (API) darbojas korekti. Kļūdu gadījumā atgriežas uz 7. soli un veic servisa konfigurēšanas un aprakstīšanas uzlabojumus.
9. Servisa publicēšana un Izsaukumu veikšana produkcijas vidē Pēc veiksmīgas servisa pievienošansas un izsaukumu veikšanas testa vidē, iestāde publicē servisu Publicētāju portāla produkcijas vidē.
10. Konsultatīvais atbalsts Iestāde un tās izstrādātāja pārstāvji visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.