Pieteikšanās Latvija.lv apmaksas sistēmai

Pieteikšanās Latvija.lv apmaksas sistēmai Pieteikšanās Latvija.lv apmaksas sistēmai Phase Sākums Sākums 1. Pieteikšanās 1. Pieteikšanās 2. Izstrāde un uzstādīšana 2. Izstrāde un uzstādīšana 7.Līgumu saskaņošana 7.Līgumu saskaņošana 8.Konsultācijas pieprasījums 8.Konsultācijas pieprasījums 3.Testēšana 3.Testēšana 4.Ieviešana produkcijā 4.Ieviešana produkcijā 5.Lietojumu uzturēšana 5.Lietojumu uzturēšana 6.Komunikāciju aktivitātes 6.Komunikāciju aktivitātes Procesa beigas Procesabeigas

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Pieteikšanās
Satur darbību kopumu, kas jāveic, lai pieteiktos Latvija.lv apmaksas sistēmas pakalpojuma, jeb maksājumu moduļa (turpmāk – Pakalpojums) saņemšanai.
2 Izstrāde un uzstādīšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma izstrādē un uzstādīšanā.
3 Testēšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma darbības testēšanā.
4 Ieviešana produkcijā
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma ieviešanai produkcijas vidē.
5 Lietojuma uzturēšana
Lietojumu uzturēšanas procesi, kurus veic Iestāde.
 6 Komunikāciju aktivitātes Maksājumu moduļa gadījumā nav aktuāls.
 7 Līgumu saskaņošana Maksājumu moduļa gadījumā nav aktuāls.
 8 Konsultācijas pieprasījums Sazinās ar Aģentūras Informācijas sistēmu attīstības departamentu pa e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.