E-adreses pieslēgšanās sadarbības procedūra

Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmā Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmā Klients Klients Aģentūra Aģentūra Phase Procesa sākums Procesa sākums 1. Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju 1. Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju 5. Piesakās produkcijas videi 5. Piesakās produkcijas videi 4. Piesakās testa videi 4. Piesakās testa videi 6. Konsultāciju sniegšana 6. Konsultāciju sniegšana 2. Ir veikta integrācija 2. Ir veikta integrācija 3. Vēlas veikt testēšanu 3. Vēlas veikt testēšanu
N.p.k Solis Soļa apraksts
1 Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju Juridiska persona/izstrādātājs/iestāde iepazīstas ar VISS portālā publicēto e-adreses dokumentāciju
2 Ir veikta integrācija? Iestāde sazinās ar izstrādāju par izmantotā risinājuma sadarbspēju ar e-adreses informācijas sistēmu. Ja risinājums ir sadabspējīgs, iestāde var slēgties pie testa vides un veikt testēšanu vai slēgties uzreiz pie produkcijas vides. Ja izmantotais risinājums nav sadarbspējīgs ar e-adreses informācijas sistēmu, tad pieslēgšanās pie e-adreses testa vides ir obligāta
3 Vēlas veikt testēšanu Iestāde pirms pieslēgšanās pie produkcijas vides var veikt sava izmantotā risinājuma sadarbspēju ar e-adreses informācijas sistēmas testēšanu testa vidē. Juridiskām personām pieslēgšanās pie testa vides ir obligāta
4 Piesakās testa videi Juridiska persona/izstrādātājs/iestāde piesakās pie e-adreses testa vides
5 Piesakās produkcijas videi Juridiska persona/iestāde piesakās pie e-adreses produkcijas vides. Juridiska persona pieteikties pie produkcijas vides var, ja ir veikti testi testa vidē un VRAA ir akceptējusi testu rezultātus
6 Konsultāciju sniegšana Juridiska persona/izstrādātājs/ iestāde var sūtīt savus jautājumus uz atbalsts@vraa.gov.lv