E-adreses pieslēgšanās sadarbības procedūra

Attēls: Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmā


Termins vai saīsinājums Skaidrojums vai atšifrējums 
DVS Dokumentu vadības sistēma
Klients Juridiskā persona vai iestāde, kas vēlas izmantot e-adreses sistēmu ar savu DVS, vai DVS izstrādātājs
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VDC Ventspils Digitālais centrs

N.p.k Solis Soļa apraksts
1. Iepazīstas ar publicēto e-adreses dokumentāciju Klients iepazīstas ar VISS portālā publicēto e-adreses dokumentāciju.
2. Integrācijas testi ir nepieciešami? Klients izvērtē nepieciešamību veikt integrācijas ar e-adresi testus savai izvēlētajai DVS.
3. Piesakās testa videi Klients piesakās e-adreses pieslēguma izveidei testa vidē.
4. Piesakās produkcijas videi Klients piesakās e-adreses pieslēguma izveidei produkcijas vidē. Iestādei, ja tā izmanto parvaldiba.lv, pirms tam ir jāiesniedz iesniegums VDC par līguma pārtraukšanu. Juridiskajai personai pirms tam portālā latvija.lv ir jābūt aktivizētai e-adresei un pieslēgšanas pieteikums VRAA ir iesūtams tikai e-adresē (ja kādu apstākļu dēļ juridiskā persona nevar aktivizēt e-adresi portālā latvija.lv, tad tai ir jāvēršas VRAA pēc informācijas, rakstot uz atbalsts@vraa.gov.lv).
5. Konsultē Klients var lūgt VRAA konsultācijas, iesūtot savus jautājumus e-pastā uz atbalsts@vraa.gov.lv. VRAA nesniedz atbildes uz specifiskiem ar programmatūras izstrādi saistītiem jautājumiem, nesniedz koda piemērus utml. vairāk, nekā tas jau ir pieejams VRAA publiskotajos informatīvajos resursos. VRAA nekonsultē un nesniedz tehnisko atbalstu jautājumos, kas ir saistīti ar e-adreses lietotāju izmantoto dokumentu vadības sistēmu darbības īpatnībām vai traucējumiem – par šiem jautājumiem ir jāvēršas pie attiecīgās sistēmas uzturētājiem.