Pakalpojuma "Datu izplatīšanas tīkls" saņemšana

Pieteikšanās Datu izplatīšanas tīklam Pieteikšanās Datu izplatīšanas tīklam Phase Sākums Sākums 1. Pieteikšanās 1. Pieteikšanās 2. Izstrāde un uzstādīšana 2. Izstrāde un uzstādīšana 7.Konsultācijas pieprasījums 7.Konsultācijas pieprasījums 3.Testēšana 3.Testēšana 4.Ieviešana produkcijā 4.Ieviešana produkcijā 5.Lietojumu uzturēšana 5.Lietojumu uzturēšana 6.Komunikāciju aktivitātes 6.Komunikāciju aktivitātes Procesa beigas Procesabeigas  

N.p.k.
Solis
Soļa apraksts
1
Pieteikšanās
Satur darbību kopumu, kas jāveic, lai pieteiktos pakalpojuma “Datu izplatīšanas tīkls” (turpmāk - Pakalpojums) saņemšanai.
2
Izstrāde un uzstādīšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma izstrādē un uzstādīšanā.
3
Testēšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma darbības testēšanā.
(Iestāde izvērtē testa vides vajadzību)
4
Ieviešana produkcijā
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma ieviešanai produkcijas vidē.
5
Lietojumu uzturēšana
Lietojumu uzturēšanas procesi, kurus veic Iestāde.
6
Komunikāciju aktivitātes
Datu izplatīšanas tīkla gadījumā nav aktuāls.
7
Konsultācijas pieprasīšana
Aģentūras konsultatīvā atbalsta kontaktinformācija par sadarbības un tehniskajiem jautājumiem: atbalsts@vraa.gov.lv